Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Θεραπεία μέσω των Τεχνών

0
Αποκαταστατική Δικαιοσύνη Θεραπεία μέσω των Τεχνών

Το 2019, η Arts Education Partnership (AEP) ξεκίνησε το έργο της στον τομέα των τεχνών και της δικαιοσύνης ανηλίκων με στόχο την κατανόηση των ρόλος των τεχνών σε χώρους δικαιοσύνης ανηλίκων και πώς η η εργασία θα μπορούσε να επεκταθεί. Η ΑΕΠ επεκτείνει τώρα την εστίασή της στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και τις τέχνες που επικεντρώνονται στη θεραπεία. Αποκαταστατική δικαιοσύνη επιδιώκει να αναγνωρίσει τον αντίκτυπο των επιβλαβών πρακτικών και δημιουργεί ευκαιρίες για να θεραπεύσει αυτή τη ζημιά μεταξύ εκείνων που την εφάρμοσαν και εκείνων που επηρεάστηκαν από αυτήν για να μεταμορφώσουν την κοινότητα.

Ξεκινάμε αυτό το έργο μοιράζοντας ιστορίες επιτυχίας από οργανισμούς στον τομέα που χρησιμοποιούν τις τέχνες για τα προγράμματα ή τις πρωτοβουλίες τους για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Η σειρά θα μοιραστεί ιστορίες επιτυχίας από πρακτικές αποκαταστατικής δικαιοσύνης που χρησιμοποιούν εμπειρίες μαθητών από τις τέχνες σε σχολεία, κοινότητες, μέσα σε εγκαταστάσεις κράτησης δικαιοσύνης ανηλίκων ή ως εναλλακτική λύση στην κράτηση της δικαιοσύνης ανηλίκων. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς να διατηρήσουμε ουσιαστικές ευκαιρίες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που επικεντρώνονται στις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχία, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τις γνώσεις για την εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει εκτιμήσεις που σχετίζονται με προσεγγίσεις στον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση, τις πολιτικές ή δράσεις υπεράσπισης και τον συντονισμό βασικών προσωπικοτήτων σε όλες τις κοινότητες και σε όλους τους φορείς.

Οι ιστορίες αυτής της σειράς είναι ανθρωποκεντρικές, αναδεικνύοντας εμπειρίες αμοιβαίας θεραπείας. Δεν εστιάζουν μόνο στη θεραπεία που βιώνουν οι νέοι από τη συμμετοχή στα προγράμματα, αλλά και στο πώς αυτή η θεραπεία βασίζεται στην κοινότητα και ότι η πρόσθετη υποστήριξη του προγράμματος που προσφέρεται.

Τα τελευταία χρόνια, η AEP ακολούθησε αλλαγές στην ομοσπονδιακή πολιτική που υποστηρίζουν πιθανή χρηματοδότηση για αυτό το είδος πρωτοβουλίας ή προγράμματος. Περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί χρηματοδότησης του οικονομικού έτους 2022 οδηγίες (Σελίδα 131) για το Γραφείο Ανηλίκων Δικαιοσύνης και Πρόληψης Παραβατικότητας (OJJDP) για τη δημιουργία ενός προγράμματος επίδειξης Arts in Juvenile Justice. Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι «να παρέχει επιχορηγήσεις σε συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνικών οργανώσεων και συστημάτων δικαιοσύνης ανηλίκων, προγραμμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών [and] να πιλοτάρουν πολλά υποσχόμενα και αποτελεσματικά μοντέλα θεραπείας τέχνης και θεραπείας τέχνης για νέους που κινδυνεύουν ή ασχολούνται με τα συστήματα δικαιοσύνης ανηλίκων».

Περιλαμβάνονταν οι λογαριασμοί χρηματοδότησης για το οικονομικό έτος 2023 ενημερωμένες οδηγίες (Σελίδα 131) για το πρόγραμμα επίδειξης δικαιοσύνης ανηλίκων:

«Το Υπουργείο θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις Τέχνες στο Πρόγραμμα Επίδειξης Δικαιοσύνης Ανηλίκων όπως περιγράφεται στο οικονομικό έτος 2022. Επιπλέον, το OJJDP ενθαρρύνεται να δώσει προτεραιότητα σε αιτήσεις με συνεργάτες τέχνης που έχουν προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση νέων που ασχολούνται ή διατρέχουν κίνδυνο εμπλοκή στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων καθώς και συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μέσω αυθεντικής συνεργασίας με νέους που έχουν βιώσει εμπειρία ή εμπειρία. Η Επιτροπή καθοδηγεί την OJJDP να υποβάλει έκθεση το αργότερο 180 ημέρες μετά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος νόμου σχετικά με τη χρήση κεφαλαίων, τους δικαιούχους επιχορηγήσεων και τους σκοπούς του έργου για το οικονομικό έτος 2022, καθώς και τα σχέδια για τα κονδύλια του οικονομικού έτους 2023, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του πρόγραμμα και δημιουργία βέλτιστων πρακτικών για την αναπαραγωγή αυτού του είδους των συνεργασιών».

Με ευκαιρίες χρηματοδότησης διαθέσιμες σε όλες τις πολιτείες, καθώς παρακολουθείτε τη σειρά, σας ζητάμε να σκεφτείτε τον ατομικό σας ρόλο σε αυτό το έργο και να εξετάσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

  • Ποια ευθυγράμμιση παρατηρώ με αυτές τις κοινές εμπειρίες στη δουλειά μου;
  • Πώς μπορούν αυτές οι πρακτικές να μεταφερθούν στην τρέχουσα ή επερχόμενη εργασία μου ή σε εργασία συνομηλίκων;
  • Αν δουλεύω σε αυτόν τον χώρο, τι συνεισφορά θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτήν τη σειρά; Εάν δεν είμαι, τότε έχω κάποιον στο δίκτυό μου που θα μπορούσε να συνεισφέρει;

Ενδιαφέρεστε να μοιραστείτε τις τέχνες σας και το έργο αποκατάστασης της δικαιοσύνης για μια μελλοντική ιστορία επιτυχίας; Ας συνδεθούμε! Επικοινωνήστε με τους αναλυτές πολιτικής της AEP, Krystal Johnson ή Cassandra Quillen για να μοιραστείτε την ιστορία σας.

Bir cevap yazın